“Hebbes is een kinderopvang met de nadruk op Kleinschaligheid en Sport & Bewegen!
Wij vinden het erg belangrijk om met de kinderen veel aandacht te besteden aan Sport en bewegen. Het bevordert een goede motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. En het stimuleert zelfvertrouwen, zelfstandigheid, aanpassingsvermogen en het respect hebben voor elkaar.

Dit vraagt ook iets van onze medewerkers. Gezonde, betrokken medewerkers die met plezier werken aan de toekomst van de kinderen. Gezondheid is een mindset. Iets wat het werk overstijgt. Het gaat over een manier van leven, de wijze waarop je in het leven staat.

In dit door het Europees Sociaal Fonds gesubsidieerde project worden de medewerkers meegenomen in een veranderproces waarbij gezond leven en werken centraal staan. Samen met hen wordt, op vrijwillige basis, onderzocht waar zij nu staan in de contexten mentale- en fysieke gezondheid en persoonlijkheid. Aan de hand van een op te stellen Plan van Aanpak wordt gekeken hoe de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kan worden verhoogd en hoe dit resoneert met de uit te voeren werkzaamheden. Alles is erop gericht om de medewerkers gezond en met plezier te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.”
Het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers, in de contexten kennis, vaardigheden, gezondheid en persoonlijkheid, om hen in staat te stellen binnen of buiten de organisatie te blijven werken, zowel nu als in de toekomst.