Bekijk hier de planning van de activiteiten van de buitenschoolse opvang tijdens de Herfstvakantie. Als er wijzigingen in de planning zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.