Voor onze BSO locaties hebben wij een overkoepelende oudercommissie en hiervoor zoeken wij nog leden. De Wet Kinderopvang verplicht ons een oudercommissie in te stellen.

Deze wet geeft de oudercommissie adviesrechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Wij vergaderen enkele keren per jaar. Het zijn altijd leuke en gezellige bijeenkomsten die doorgaans een (goed..)uurtje in beslag nemen.

Tijdens deze bijeenkomsten staan verschillende punten op de agenda, bijvoorbeeld: Tevredenheid, Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid.

Wij vernemen het graag van u wanneer u meer informatie wil ontvangen of wanneer u in de oudercommissie plaats wil nemen, dan kan dit via joost@kov-hebbes.nl