Zondag 15 maart 2020
12:00 uur

Beste ouders/ verzorgers, collega’s en medewerkers,

Er is op dit moment nog veel onduidelijk over hoe onze werkdag en morgen uit gaat zien. Gaan alle scholen dicht? Wat gaat de kinderopvang doen etc.

Als management van Kinderopvang Hebbes hebben wij afgelopen vrijdag gezamenlijk besloten vanmiddag, zondagmiddag 15 maart, samen te komen om onze strategie in deze te bepalen.
Wij hebben bewust gekozen voor de zondagmiddag omdat wij de berichtgeving vanuit onze overheid willen afwachten. Op basis van de meest actuele informatie kunnen wij onze beslissingen nemen.

Voor u als ouder betekent dit, dat u vooral middels ons communicatiesysteem Konnect geïnformeerd gaat worden. Hou de app goed in de gaten.
Wij bericht ook via onze website, Instagram en (tijdelijk) op facebook

Voor onze medewerkers betekent dit; dat jullie direct na het overleg geïnformeerd gaan worden door jullie eigen locatie managers en via een mailbericht.

Tot zover, zodra er helderheid is stellen wij een ieder per omgaande op de hoogte.
Met vriendelijke groet,

Silvia Dokter en Maureen Welhuis