Maandag, 16 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Het is bijna een dag geleden dat onze overheid ingrijpende maatregelen heeft getroffen om het Corona virus een halt toe te roepen.

Kinderopvang Hebbes heeft één locatie geopend om kinderen van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen opvang te kunnen aanbieden. Het brengen en halen van alle kinderen vindt dan ook plaats op onze locatie KDV Geessinkweg.

Wij vragen u met klem enkel een beroep op deze vorm van opvang te doen indien u werkzaam bent in één van deze vitale beroepsgroepen.

Op dit moment worden in onze communicatie app alle kinderen op afwezig gezet. Dat betekent dat er tot 6 april geen ruilingen van dagen plaats kunnen vinden.

Ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen kunnen in overleg wel extra dagen afnemen indien zij extra moeten werken. Ouders kunnen hiervoor telefonisch contact met ons hoofdkantoor opnemen via 053 – 4781100.

In de loop van deze week hopen wij helder aan u te kunnen communiceren hoe om te gaan met de financiële afwikkeling van deze maatregelen.

Wij hopen op uw begrip hierin.

Voor nu een warme groet op afstand namens ons complete management team.

Kinderopvang Hebbes