Beste ouders en verzorgers,

Vorige week zondag zijn er een groot aantal maatregelen om het Corona virus het hoofd te bieden. Maatregelen met een bijzonder grote impact op onze samenleving. Als kinderopvang Hebbes kijken wij terug op een enerverende week waarin wij bijna elk uur moesten schakelen. Fantastisch is het dan om te zien hoe een ieder bereid is mee te denken en te werken.

Betaling kinderopvang factuur
De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. De kinderopvangtoeslag blijft gewoon doorlopen, de eigen bijdrage zal achteraf worden gecompenseerd.
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Noodopvang
Kinderopvang Hebbes kan u als ouders / verzorgers in deze bijzondere tijd ondersteunen door noodopvang aan te bieden voor ouders in cruciale beroepen. . Hoe mooi is het dat we dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Om deze noodopvang zo goed mogelijk te kunnen organiseren en blijven facilitairen doen wij een beroep op u als ouders / verzorgers;
-​Kinderen waarvan éën ouder in een van de curiale beroepen werkzaam is kunnen een beroep doen op deze noodopvang. Wij vragen u met klem alleen dan van deze noodopvang gebruik te maken als er geen andere mogelijkheden zijn m.b.t. de opvang van uw kind(eren)
– ​Als u uw kinderen heeft aangemeld en in de tussentijd doet zich een situatie voor waardoor uw kinderen geen gebruik hoeven maken van de noodopvang meldt dit direct aan ons.
-​U kunt ook op de niet reguliere dagen gebruik maken van deze noodopvang zonder extra kosten. Ook hierbij verzoeken wij u enkel gebruik te maken van de noodopvang als er geen andere mogelijkheden zijn.

Er wordt veel van u gevraagd, wij zijn ons daar absoluut van bewust. Ook bij kinderopvang
Hebbes gelden de strenge regels m.b.t tot bestrijden van het Coronavirus. Het is in ons en
Uw belang dat ook wij onze medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan risico’s .
Door onze medewerkers enkel in te zetten in de noodopvang blijven wij in staat u van dienst
te kunnen zijn en blijven.

Bedankt voor het meedenken en werken. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Het management TEAM van
Kinderopvang Hebbes