Beleid en protocollen


Hieronder staan de door ons gehanteerde protocollen, beleidszaken en onze inspectierapporten.
Mocht u nu al vragen hebben over het beleid of over de protocollen die wij hanteren, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een link naar de inspectierapporten vindt u op deze website bij de betreffende vestigingen.

 

Pedagogisch beleid

Onze richtlijnen en protocollen

Algemene voorwaarden

Beleid met betrekking tot vaccinatie

AVG Privacy beleid 2018

Intern Klachtenreglement 2019

Registratie Geschillencommissie – KOV Hebbes BV

Registratie Geschillencommissie – KOV Hebbes VOF

Privacyreglement Kinderopvang “KOV-Hebbes”

Meldcode Huiselijkgeweld en kindermishandeling

Reglement Oudercommissie

Wet bescherming persoongegevens (PDF)

Geschillencommissie 2016