Beleid en protocollen

Hierboven staan de door ons gehanteerde protocollen, beleidszaken en onze inspectierapporten.
Mocht u nu al vragen hebben over het beleid of over de protocollen die wij hanteren, dan kunt u contact met ons opnemen.

De GGD maakt per vestiging een inspectierapport. De inspectierapporten staan vermeld op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een link naar de inspectierapporten vindt u op deze website bij de betreffende vestigingen.