Pedagogisch Beleid

De kern van ons pedagogische beleid;
Kinderen lijken van nature “geprogrammeerd” te zijn om zelf greep te krijgen op hun omgeving, om te communiceren met anderen en zo de cultuur op te zuigen van de gemeenschap waarin ze zijn terecht gekomen. Kinderopvang Hebbes begeleidt ieder kind hierin op zijn eigen niveau door zijn of haar handelen hier zoveel mogelijk op aan te passen.

Ons pedagogisch beleid in hoofdlijnen
– Wij willen ieder kind, zorg, aandacht, veiligheid en geborgenheid bieden door o.a.:
– Kinderen zelf te laten ontdekken en te laten doen
– Kinderen uit te nodigen samen te spelen met andere kinderen
– Elk kind zich op zijn eigen tempo te laten ontwikkelen door aan te sluiten op zijn of haar niveau
– Te werken volgens de het Piramide concept met een vleugje “Kaleidoscoop”

Hieronder staan de door ons gehanteerde beleidszaken.
Mocht u nu al vragen hebben over het beleid of over de door ons gehanteerde beleidszaken, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

 

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid – bijlage 1- Kaleidoscoop

Pedagogisch beleid – bijlage 2- Piramide

Pedagogisch beleid – bijlage 3- BPV-plan

Pedagogisch beleid – bijlage 4- Inzetbaarheid stagiaires

Pedagogisch beleid – bijlage 5- Samenwerkingsovereenkomst VVE

Pedagogisch beleid – bijlage 6- Protocol warme overdracht

Pedagogisch beleid – bijlage 7- Opleidingsplan VVE

Pedagogisch beleid – bijlage 8 – Beleidsplan veiligheid en gezondheid.

Pedagogisch beleid – bijlage 9 – Protocol gezonde voeding

Pedagogisch beleid – bijlage 10 – Richtlijnen voor peuteropvang

Pedagogisch beleid – bijlage 11 – Richtlijnen voor kinderdagverblijven

Pedagogisch beleid – bijlage 12 – Richtlijnen voor buitenschoolse opvan (BSO)

Pedagogisch beleid – bijlage 13 – Richtlijnen flexibele opvang

Op iedere locatie is het voor die locatie specifieke document (werkplannen, GGD rapporten etc) in te zien.