Disclaimer

KOV-Hebbes betracht bij het samenstellen van deze website de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. KOV-Hebbes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website. Deze website biedt ook toegang tot internetsites en / of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. KOV-Hebbes kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en / of informatiebronnen. KOV-Hebbes houdt zijn informatie zo actueel mogelijk.