IKC


KOV- Hebbes vormt samen met een aantal basisscholen op diverse locaties in de gemeente Enschede een Integrale Kindcentrum (IKC). In deze  IKC’s  werken we samen met peuteropvang, kinderdagopvang en de basisschool aan opvang, ontwikkeling en onderwijs.

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Met de basisscholen wordt samengewerkt om een doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouder(s)/verzorger(s). Zij worden ook uitgenodigd mee te doen met allerlei activiteiten.

De basisscholen waar wij op dit moment nauw mee samenwerken en waar wij peuteropvang faciliteren zijn:

VCO Prins Mauritsschool www.mauritsvco.nl

OBS de Zuidsprong www.dezuidsprong.nl

VCO de Kiem www.dekiemvco.nl

SKOE Alfonsusschool www.skoe.nl/alfonsus

OBS  Het Wooldrik www.obs-hetwooldrik.nl

SKOE De Paulusschool www.skoe.nl/paulus

VCO De Zevenster www.zevenstervco.nl

OBS Twekkelerveld www.obstwekkelerveld.nl

Via deze link vindt u een introductiefilm m.b.t. Integrale Kindcentra http://www.youtube.com