IKC

KOV Hebbes vormt samen met een aantal basisscholen op diverse locaties in de gemeente Enschede een Integraal Kindcentrum (IKC). In deze IKC’s werken we samen met peuteropvang, kinderdagopvang en de basisschool aan opvang, ontwikkeling en onderwijs.

Een doorgaande lijn met de basisschool

Zowel in de kinderopvang, de peuteropvang als in de naschoolse opvang heeft kinderopvang Hebbes nauwe contacten met de basisscholen. In de al bestaande Integrale Kindcentra en ook met de basisschool waar jullie kind naar uit stroomt. Dit doen wij d.m.v. een overdacht, het liefst een warme overdracht. Dat betekent dat ieder kind persoonlijk wordt overdragen aan de basisschool waar het kind naar uitstroomt. Op deze manier zorgen wij er gezamenlijk voor dat alle belangrijke informatie m.b.t. jullie kind met zorg wordt overgedragen.

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Met de basisscholen wordt samengewerkt om een doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouder(s)/verzorger(s). Zij worden ook uitgenodigd mee te doen met allerlei activiteiten.

De basisscholen waar wij op dit moment nauw mee samenwerken en waar wij peuteropvang faciliteren zijn:

VCO Prins Mauritsschool www.mauritsvco.nl

OBS de Zuidsprong www.dezuidsprong.nl

VCO de Kiem www.dekiemvco.nl

SKOE Alfonsusschool www.skoe.nl/alfonsus

OBS  Het Wooldrik www.obs-hetwooldrik.nl

SKOE De Paulusschool www.skoe.nl/paulus

VCO De Zevenster www.zevenstervco.nl

OBS Twekkelerveld www.obstwekkelerveld.nl