Over ons

Kinderopvang Hebbes is een professionele, dynamische en vooral kwalitatief hoogwaardige kinderopvangorganisatie.

KOV Hebbes

 

Als u voor Kinderopvang hebbes kiest, bundelen wij onze krachten om er samen voor te zorgen dat jullie kostbaarste bezit kan uitgroeien tot een mooi stabiel en evenwichtig mens.

Kinderopvang Hebbes is er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

Wij bieden kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang aan. Dit doen wij dagelijks van 07:00 tot 19:00 uur.

Kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling

Kinderen zijn van nature gericht op het ontdekken en onderzoeken van hun (nabije) omgeving. Deze exploratie drang is de basis voor zijn of haar ontwikkeling

Kinderopvang Hebbes ondersteunt dit o.a. door:
– Het kind centraal te stellen bij ons handelen en binnen onze activiteiten;

– Op een pedagogisch en vernieuwende manier kinderopvang aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn ons gezonde voedingsprotocol en ons ouderportaal Konnect;

– Samen met onze ouders en pedagogisch medewerkers het beleidsplan opstellen en daar waar nodig jaarlijks herzien.

Onze basis doelen borgen onze kwaliteit

Om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden hebben wij ons een aantal basisdoelen gesteld:
Een thuis zijn voor jouw kind waar ieder kind volledig zichzelf kan en mag zijn en hierdoor tot een optimale ontwikkeling kan komen. In een veilige omgeving waar ook normen, waarden en cultuur worden overgebracht.

Sport en Bewegen​

Om de motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling te stimuleren heeft kinderopvang Hebbes ervoor gekozen ieder kind te laten bewegen. Vanaf 2 jaar gaan we ook dikwijls op pad om te gaan “sporten”. Dat doen we in onze eigen sportzaal, gymzalen en met mooi weer in onze tuinen.

Door per maand een thema te kiezen m.b.t. bewegen krijgen alle kinderen de kans hier wekelijks aan deel te nemen. Ook onderhoud kinderopvang Hebbes goede contacten met plaatselijke sportverenigingen en FC-Twente om bewegen vooral leuk en betekenisvol te laten zijn.

Alle kinderen vanaf 2 jaar kunnen dan ook minimaal 1x per week meedoen aan onze spel- en beweegactiviteiten. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan het op een speelse manier bewegen met de jongere kinderen.