Peuteropvang

KOV-Hebbes, een thuis voor uw kind

Bij KOV-Hebbes geloven we dat ieder mens zich thuis wil voelen. Of je nou opa, oma, vader, moeder, puber of kleuter bent. Ergens thuis komen geeft een positief en warm gevoel. We worden gelukkig van thuis, waar dat ook is.
Kinderen maken in hun korte leven veel fasen mee, een kind is altijd in beweging. Bij KOV-Hebbes zijn we erop gericht om een kind, op welk moment dan ook, een fijn thuisgevoel te geven. Het is ook daarom dat we zulke nauwe samenwerkingen hebben met vele basisscholen in Enschede. Ook vinden we het essentieel om ouders te betrekken bij alles wat we (met de kinderen) doen.

Peuteropvang

Wij vinden het belangrijk dat de peuteropvang een aanvulling is op de thuissituatie van een kind. Deze twee werelden moeten op elkaar aansluiten. Kinderen en ouders/verzorgers moeten zich thuis voelen bij ons.

Niet alleen de basisschool werkt aan een sterke basis van elk kind, dat doet KOV-Hebbes ook door de peuters voor te bereiden op de 8 jaren die komen gaan. Vakkundige medewerkers nemen uw kind aan de hand, op weg naar de basisschool. We bouwen bijvoorbeeld bewust een duidelijke dagindeling in en we zijn helder in verwachtingen. Leren samen te spelen, te delen en op je beurt te wachten. Ook taal en rekenen komen aan bod. En natuurlijk doen we creatief, zijn we muzikaal en gaan we ook lekker bewegen. Het is voor de kinderen een leuke manier om goed voorbereid naar de basisschool te gaan. Zo voelen ze zich straks op de basisschool snel thuis.

VVE

Op al onze locaties bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Daarom worden kinderen bij
KOV-Hebbes op een speelse wijze begeleid door middel van speciale programma’s zoals Piramide en Kaleidoscoop. Dit zijn landelijk erkende onderwijsprogramma’s die speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar zijn ontwikkeld.

Onze basis doelen borgen onze kwaliteit

Om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden hebben wij ons een aantal basisdoelen gesteld:

Een thuis zijn voor jouw kind waar ieder kind volledig zichzelf kan en mag zijn en hierdoor tot een optimale ontwikkeling kan komen. In een veilige omgeving waar ook normen, waarden en cultuur worden overgebracht.

Onze Peuteropvang locaties

Peuteropvang Alfonsus

Contactgegevens
Pastoor Geertmanstraat 17
7535 BZ Enschede
06 – 572 069 62
povalfonsus@kov-hebbes.nl

Peuteropvang de Kiem

Contactgegevens
J.P. Coenstraat 9
7541 BP Enschede
06 – 394 111 10
povdekiem@kov-hebbes.nl

Peuteropvang het Universum

Meer Info

Regulusstraat 8-10
7521 DX Enschede
06 – 394 679 00
povhetuniversum@kov-hebbes.nl

Peuteropvang de Zuidsprong

Contactgegevens
Het Lang 78
7544 XC Enschede
06 – 394 689 00
povdezuidsprong@kov-hebbes.nl

Peuteropvang Het Wooldrik

Contactgegevens
Celsiusstraat 10
7535 DK Enschede
06-137 746 20
hetwooldrik@kov-hebbes.nl

Peuteropvang Prins Maurits

Contactgegevens
Geessinkbrink 1
7544 CW Enschede
06 – 394 676 80
povprinsmaurits@kov-hebbes.nl