Peuteropvang ’t Wooldrik


Peuteropvang Het Wooldrik

LRK registratie
LRKP nummer 729437759
Landelijkregisterkinderopvang.nl

Werkplan peuteropvang het Wooldrik

Hebbes Peuteropvang het Wooldrik VVE rapport 18-07-2018

Celsiusstraat 10
7535 DK Enschede
06-137 746 20
hetwooldrik@kov-hebbes.nl

De opvangtijden in de ochtend zijn van 08.30 tot 11.00 uur

Groep 1 – dinsdagochtend en donderdagochtend
VVE groep – maandagochtend en woensdagochtend

Op al onze locaties bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Daarom worden kinderen bij Hebbes op een speelse wijze begeleid door middel van speciale programma’s zoals Piramide en Kaleidoscoop. Hierbij is het uiteindelijke doel om jonge kinderen een goede start te kunnen laten maken op de basisschool.