Peuteropvang de Zuidsprong


Peuteropvang de Zuidsprong

LRK registratie
LRKP nummer 110595075
Landelijkregisterkinderopvang.nl

Werkplan peuterovang de Zuidsprong

Hebbes Peuteropvang de Zuidsprong VVE rapport 19-10-2017

Het Lang 78
7544 XC Enschede
06 – 394 689 00
povdezuidsprong@kov-hebbes.nl

Nieuwbrief alles in 1 school

Met ingang van 3 september 2018 vindt er op de Zuidsprong in samenwerking met de Gemeente Enschede een pilot plaats met een verlengd VVE-arrangement van 16 uur in 5 dagdelen i.p.v. de reguliere 10 uur in 4 dagdelen. Deze opvang vindt plaats in basisgroep 1 in combinatie met VVE groep 2.
Basisgroep 2 en VVE groep 1 blijven beschikbaar voor de reguliere peuteropvang van 2 reguliere dagdelen of 4 dagdelen incl. VVE

Groep 1 – dinsdagmiddag van 11.45 tot 14.15 uur en donderdagochtend van 08.15 tot 11.45 uur
Groep 2 – dinsdagochtend van 08.15 tot 11.15 uur en donderdagmiddag van 12.15 tot 14.15 uur
VVE groep 1 – maandagochtend van 08.15 tot 11.15 en woensdagmiddag van 12.15 tot 14.15 uur
VVE groep 2 – maandagmiddag van 11.45 tot 14.15 uur, woensdagochtend van 08.15 tot 11.45 en vrijdagochtend van 08.15 tot 12.15 uur

Op al onze locaties bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Daarom worden kinderen bij Hebbes op een speelse wijze begeleid door middel van speciale programma’s zoals Piramide en Kaleidoscoop. Hierbij is het uiteindelijke doel om jonge kinderen een goede start te kunnen laten maken op de basisschool.