Peuteropvang Twekkie


Peuteropvang Twekkie

LRK registratie
LRKP nummer 216168296
Landelijkregisterkinderopvang.nl

Werkplan peuteropvang Twekkie

Hebbes Peuteropvang Twekkie VVE rapport 06-10-2016

Schietbaanweg 30
7521 DB Enschede
06 – 394 679 14
twekkie@kov-hebbes.nl

De opvangtijden zijn:
de dinsdag- en donderdagochtend zijn van 08:30-11:30 uur / de maandag- en woensdagochtend van 08.30-11.00 / de dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00-14.00

Groep 1 – dinsdagochtend en donderdagmiddag
Groep 2 – dinsdagmiddag en donderdagochtend
VVE groep – maandagochtend en woensdagochtend

Rooster vanaf 26 augustus 2019:

Groep 1
Dinsdagochtend 8.15-11.45
Donderdagmiddag 12.15-15.15
Groep 2
Dinsdagmiddag 12.15-15.15
Donderdagochtend 8.15-11.45
Groep VVE 1
Maandagmiddag 12.15-15.15
Woensdagochtend 8.15-11.45
vrijdagmiddag 11.45-14.45
vve 2
maandagochtend 8,15-11.45
vrijdagochtend 8.15-11.15
woensdag middag 12.15-15.15

Op al onze locaties bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Daarom worden kinderen bij Hebbes op een speelse wijze begeleid door middel van speciale programma’s zoals Piramide en Kaleidoscoop. Hierbij is het uiteindelijke doel om jonge kinderen een goede start te kunnen laten maken op de basisschool.