Peuterspeelzaal ’t Wooldrik


Peuterspeelzaal Het Wooldrik
LRKP 729437759

Celsiusstraat 10
7535 DK Enschede
06-137 746 20
hetwooldrik@kov-hebbes.nl

De opvangtijden in de ochtend zijn van 08.30 tot 11.00 uur

Groep 1 – dinsdagochtend en donderdagochtend
VVE groep – wordt gegeven op de locatie van de Kiem en deze is op woensdagochtend en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.00 uur

Op al onze locaties bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE heeft als doel onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Daarom worden kinderen bij Hebbes op een speelse wijze begeleid door middel van speciale programma’s zoals Piramide en Kaleidoscoop. Hierbij is het uiteindelijke doel om jonge kinderen een goede start te kunnen laten maken op de basisschool.