Visie

Visie van KOV-Hebbes en de kern van ons Pedagogisch beleidsplan
De hoge kwaliteit van de interacties tussen leid(st)ers en kinderen en de verschillende contexten waarin de interacties plaatsvinden om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Wat heeft een kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?
Ontwikkeling is een dynamisch proces waarin aanleg- en omgevingsfactoren elkaar wederzijds beïnvloeden. Ontwikkeling is tevens een continu proces, een doorgaande lijn.
Bepaalde ontwikkelingen zijn daarbij gekoppeld aan specifieke leeftijdsfasen en perioden van snelle veranderingen wisselen elkaar af met perioden van kleinere of minder zichtbare veranderingen.