Layerslider-home

Kleinschaligheid en Sport & Bewegen!

Kinderdagverblijf

Voor elke werkende ouder is het fijn te weten dat zijn / haar kind opgevangen wordt in een prettige huiselijke omgeving waar je kind liefdevol en met respect wordt benaderd. Lees meer.

BSO

Na schooltijd gezellig op een sportieve manier actief met elkaar omgaan? Dan ben je bij de buitenschoolse opvang van KOV-Hebbes op HET juiste adres!
Lees meer.

Peuteropvang

De beste voorbereiding voor de basisschool vindt je bij onze peuteropvang. Vakkundige medewerkers werken samen met je kind toe naar de gang naar school.
Lees meer.

Kinderopvang met de nadruk op…

Kleinschaligheid en Sport & Bewegen! Wij vinden het als organisatie erg belangrijk om veel aandacht te besteden aan Sport en bewegen. Dit stimuleert namelijk op enorm veel vlakken de ontwikkeling van een kind in elke leeftijdsgroep. Alle kinderen vanaf 2 jaar kunnen dan ook minimaal 1x per week meedoen aan onze spel- en beweegactiviteiten. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan het op een speelse manier bewegen met de jongere kinderen.
lees meer.